logo    ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4  Projekční a školící středisko   PROJEKTY A PREZENTACE PRO VÁS 

O NÁS + PROJEKTY » PROJEKTY REFERENCE » LOKALITA RD DIVIŠOV SUŠICE
DIVIŠOV u Sušice

 

 

 

 

STUDIE 2014 - 2015 pro podnět změny ÚP

pro soukromého klienta na základě požadavků zástavby na jeho pozemcích jsme prověřovali limitní možnosti změny hranice biocentra vymezeného v ÚP - těsně po zastavěné plochy obce.  Nami zpracovaná VARIANTNÍ STUDIE navrhovala rozvoj Divišova - malé obce na dopravním tahu na Kašperské Hory jak v klasické venkovské zástavbě - s venkovskými aktivitami a obsluhou dalších navazujících pozmků (pole, luka, pastviny), tak ve formách moderní solární architektury. Studie bude i v tomto roce podávána opětovně jako podnět pro změnu ÚP města Sušice.

Studie se zabývala možností rozvoje i vodních ploch a biologického dočištění odpadních vod včetně odpadu hospodářství z malých farem.

A VARIANTA představuje venkovslou zástavbu smíšenou.

B VARIANTA - představuje spíše čisté solární bydlení - formou pro ČR modifikované Zemělodě = úsporné zasklení a větší objem zemní akumulace. Sady a pastviny by byly i nadále ve správě nedaleké zemědělské usedlosti Vrabcov

Pro dokumentaci předkládaných podnětů na výstavbui v malebné obcu Divišov - s chovným rybníkem a rybářstvím, zájezdní hospodou a statky s koňmi byl vytvořen FILM:

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPdK0d7zqVA