logo    ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4  Projekční a školící středisko   PROJEKTY A PREZENTACE PRO VÁS 

O NÁS + PROJEKTY » PROJEKTY REFERENCE » LOKALITA RD - RADČICE LIBEREC
STUDIE RD PRO ÚP LIBEREC RADČICE 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené řešení - projednané s občany v září 2014

 

 

Část obce Krásná Studánka.

Pro soukromého vlastníka jsme zpracovávali posouzení krajiny a námět na vybudování kaskády rybníků a posílení komunikačního systému. Návrh řešil dva přístupy k území. VAR A rozvoj traverzový. VAR B pokus o vybudování propojení venkovské zástavby a oživení tradice návsi s výhledem přes sad do krajiny, s EKOcentrem a řemeslnými aktivitami. VAR B byla koncipována jako venkovská současná moderní solární zástavba, s minimálním zásahem do terénu. proto je hlavní prostor obce rozdělen na jednoproudové jednosměrné komunikace a klidový střední pás s chodníkem sítěmi a povrchovou vodotečí.

 

 

VIDEO VAR 1: https://youtu.be/fzqyjD0_82A

VIDEO VAR 2 : https://youtu.be/3HzurjTjWx4