logo    ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4  Projekční a školící středisko   PROJEKTY A PREZENTACE PRO VÁS 

O NÁS + PROJEKTY » PROJEKTY REFERENCE » VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY

v Horních Počenicích.

 

 

 

 

 

 

 


Požadavky zadavatele:  pro tři ETAPY - Hala tři hřiště, další zázemí pro celodenní provoz 8 - 22h s občerstvením, venkovní přírodní tribuna 240 žáků.

1) Dostavba školního areálu - velká tělocvična 30 x 60 x 11m výšky + tribuna 240 - 360 rodičů, či dalších žákovských diváků

2) vytvoření zázemí pro fungování ateltického stadionu a pořádání turnajů celoročně v hale

3) vyřešení okolních ploch - parkování pro školu a zaměstnance v ulici Jívanské, zachovat a vysadit nové aleje, vyměnit vrchni vedení Jívanská a Javornická, protihlukový plot 4m do ulice Javornické atd.

4) Parametry až pro pasivní energetický standard - ekologicky šetrné stavby - vytápění a osvětlení sluncem pro provoz školy, pevný zděný betonový plášť s utlumem hluku min. 50dB, prvky popínavé zeleně a žlutého pasu vyjadřující příslušnost k solární architektuře

Projekt byl během roku osobně paní starostkou projednán se sousedy a veřejností přijat kladně na veřejném projednání v září 2014, přesto byl zastaven díky změně politického vedení.

DÚR vysoutěžila v roce 2012 firma Beniksport - Návrh urbanismu, konstrukce a technologie navrhovala firma K4 s.r.o. a Infraclima s.r.o. - se kterými se nejednalo o odstoupení od smlouvy z politické vůle a nároky vyplývající ze smlouvy za rozpracování stavebního povolení jim byli odepřeny a zůstaly nevyrovnány.

Studie 2012 plechová hala bariérová 38 mil - Návrh DÚR 2012 se splněním požadavků 69 mil -

Projekt sledoval významnou úsporu ročních provozních nákladů Sportovního zázemí školy:

Topení  sluncem a chlazení ........................................23 tisíc Kč za rok

Teplá voda - Slunce a dotápění špíček plynem...............89 tisíc Kč za rok

Dle DÚR Investice na technologie s instalací  ...............9,4 mil Kč

oproti

Klasice - Plynové vytápění..........................................326 tis Kč za rok

Ohřev teplé vody.......................................................378 Tis Kč za rok

Porovnání investice jen nejlevnější Plyn........................3,45 mil Kč


O probuzení zájmu o významný projekt se usiluje sdružení sportovních klubů a politických stran v opozici.

Budeme rádi, pokud projevíte svůj názor směrem ke svým zastupitelům, kteří měli dobrý úmysl již v roce 2012 pro mládež v Horních Počernicích něco vybudovat.

Animace hmot bez zeleně (odkaz na video v úvodu - s možností připojit svůj názor a komentář. Jen pokud se spojí myšlenky v otevřené diskuzi má projekt smysl):

https://www.youtube.com/watch?v=kAMPV_mDLZo

za K4 s.r.o. Ing. arch. K. Vlček