logo    ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4  Projekční a školící středisko   PROJEKTY A PREZENTACE PRO VÁS 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR

Vážení klienti, přátelé  

i nadále vám rádi budeme max. 2x do roka zasílat informace o aktuálních SW řešení, školení, o našich produktech, novinkách z oboru aj.

Dne 25. května 2018 vejde v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů, a proto Vás chceme informovat, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v souladu s tímto nařízením.  Jakékoliv požadavky na úpravu vašich osobních údajů, evidovaných v naší databázi, zasílejte na email: karelk4@atlas.cz

Dne 25. května 2018 vchází v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů, a proto Vás chceme informovat, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v souladu s tímto nařízením.

Vaš email máme v naší databázi z jednoho z uvedených důvodů:

 • Byl(a) jste klientem společnosti ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o.
 • Před rokem 2012 jste byl(a) klientem jedné z následujících osob: Ing. arch. Karel Vlček st. , ml.
 • Byl(a) jste v kontaktu s jedním z našich pracovníků a proběhla nezávazná konzultace vašeho technického dotazu k projektu, či SW řešení.
 • Zaslal(a) jste poptávku na zpracování projektu
 • Zakoupil jste prostřednictvím naší firmy SW a event. jeho implementaci, školení či jiné řešení
 • Ucházel(a) jste se o zaměstnání v naší společnosti
 • Jste v úzkém kontaktu s některým pracovníků či společníky společnosti

 

Zpracování osobních údajů neprovádíme - jen Vaše data bezpečně archivujeme pro zasílání novinek a možnosti spolupráce a uveřejnění referencí naší práce.

 

Společnost ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. se sídlem Lesní Stezka 2750/11, IČO: 61498009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ústí nad Labem si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

a)    V případě zájmu klienta o zasílání novinek, bude ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. za těmito účely s daty nakládat na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto klienta, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy max. 2x ročně. JInak se orientujeme na sdílení novinek formou sociálních sítí, kde výběr informací volí klient osobně, dle svého uvážení. Pokud poskytne klient rovněž své identifikační údaje ( pro ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU titul, jméno, příjmení, telefon aj. pro účely zpracování zakázky), zpracovává ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. za uvedenými účely i tyto údaje.

b)    Osobní údaje (nad rámec emailové adresy) ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. začne zpracovávat až poté, co klient podepíše Objednávku či Smlouvu o dílo. Nebude-li souhlas udělen podpisem plné moci či dodatku, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány. V případě dotačních projektů či energetických dokumentů vycházejících ze zákona č. 406/2000 Sb, je povinna společnost ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. data uchovávat po dobu 10 let.

c)    Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. sámo.

d)    Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. (viz výše).  Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnostiARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. možné.

e)    V případě, že společnost ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje klientů v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

 • právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
 • právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnostARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. zpracovává,
 • právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné,
 • a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

 

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost EnergySim s.r.o. jakýmikoli prostředky, nejlépe pak na email karelk4@atlas.cz